black logo resized small

Vilkår og Betingelser

1. Introduktion
1.1 Disse vilkår for brug gælder for:
(a) webstedet på [https://extrarejser.dk.linux168.unoeuro-server.com/] og dets underdomæner (“hjemmesiden”) og din
brug af hjemmesiden;
(b) de online diskussionsfora, faciliteter og funktionalitet, der stilles til rådighed eller
leveret via hjemmesiden, uanset om den leveres via hjemmesiden eller en API (applikation
Programgrænseflade), herunder men ikke begrænset til software som en tjeneste og hostet software,
inklusive begrænsede funktioner (defineret i afsnit 3.2 nedenfor) (tilsammen “Online
Fora”); og
(c) alt indhold (herunder men ikke begrænset til tekst, data, video, lydoptagelser, grafik,
fotografier, applikationer, værktøjer og funktionalitet) offentliggjort på hjemmesiden og/eller online
Fora af EYG eller gjort tilgængelige af EYG via webstedet og/eller onlinefora
(“EY-materialer”).
1.2 Disse vilkår for brug regulerer webstedet, onlinefora og EY-materialer.
1.3 Ved at få adgang til webstedet og/eller ved at bruge onlinefora og/eller EY-materialer, er du
accepterer at være bundet af disse vilkår for brug.
1.4 “EXR” henviser til EXR`S LLP, et partnerskab med begrænset ansvar stiftet i Bulgarien med registreret
nummer OC301032. EXR`S LLP leverer ikke tjenester til kunder.
“EY-firma” betyder et medlem af det globale netværk af EXR-firmaer, som hver især er separate juridiske
enhed.
“EXRPersoner” betyder ethvert medlem, aktionær, direktør, officer, partner, rektor eller medarbejder i
ethvert EXR-firma og “EXR-personer” skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
1.5 I disse vilkår for brug skal ordet “inklusive” læses til at betyde “herunder, men ikke begrænset til”.
1.6 Privatlivserklæringen forklarer de oplysninger, som EXR indsamler om brugere af webstedet, Online
Fora og EXR-materialer, og hvordan EXR bruger disse oplysninger.
2. Kun oplysninger og ansvarsfraskrivelser
2.1 Oplysningerne på hjemmesiden og EXR-materialerne er beregnet til at give brugerne generelle oplysninger
oplysninger om forhold, som de kan finde at være af interesse, og onlineforaene er beregnet til
skabe generel diskussion mellem interesserede brugere. Oplysningerne præsenteret på denne hjemmeside
(herunder via onlinefora og/eller EXR-materialer) bør ikke opfattes som juridiske, skattemæssige,
regnskab eller anden professionel rådgivning eller service.
2.2 EXR fraskriver sig ethvert ansvar og ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet på
hjemmesiden og/eller EXR-materialerne. Onlinefora er diskussionsfora tilgængelige for
tilladt brugere at poste indhold og deltage i diskussion. EXR har intet ansvar eller ansvar for
2
indholdet eller nøjagtigheden af ​​ethvert indhold, der er postet på onlineforaene, eller for eventuelle anbefalinger
eller meninger, der måtte komme til udtryk heri, eller for egnetheden eller anvendeligheden for en bestemt bruger
af sådanne indlæg.
2.3 Alt indhold på hjemmesiden og alle faciliteter og funktionalitet (inklusive onlineforaene) til rådighed
gennem det leveres “som det er”, uden garantier for fuldstændighed, nøjagtighed eller aktualitet, og
uden repræsentationer, garantier eller andre kontraktlige vilkår af nogen art, udtrykkelige eller underforståede. EXR
repræsenterer eller garanterer ikke, at hjemmesiden, de forskellige faciliteter og funktionalitet (inklusive
Onlinefora) leveret via denne hjemmeside og/eller enhver information, software eller andet materiale
downloadet fra hjemmesiden, vil være nøjagtig, aktuel, uafbrudt, fejlfri, udeladelsesfri eller
fri for virus eller andre skadelige komponenter. Din brug af hjemmesiden, onlinefora og/eller evt
EXR Materialer er helt på eget ansvar.
2.4 I det fulde omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, fralægger EXR sig ethvert ansvar over for dig og
alle andre med hensyn til indholdet af hjemmesiden og alle faciliteter og funktionalitet (inklusive
onlineforaene) leveret gennem det, uanset om det er under nogen teori om erstatning, kontrakt, garanti, streng
ansvar eller uagtsomhed eller på anden måde, og hvad enten det drejer sig om direkte, indirekte, følgevirkninger, særlige,
strafbar eller lignende erstatning, selvom EXR blev underrettet, vidste eller burde have kendt til muligheden
af sådanne skader.
3. Sikkerhed
3.1 For at få adgang til og bruge visse dele af webstedet, onlinefora og/eller EXR-materialer,
du skal tilmelde dig. EXR kan efter eget skøn beslutte, om den vil acceptere din
registrering.
3.2 Hvis det er relevant, kan EXR tildele dig, eller du kan blive inviteret til at oprette, brugernavne, adgangskoder,
identifikationskoder, tokens eller andre identifikatorer som en del af de sikkerhedsprocesser, der gælder for
Hjemmeside, onlinefora og/eller EXR-materialer (“Loginoplysninger”), og du skal muligvis indtaste
dine loginoplysninger, hver gang du ønsker at få adgang til eller bruge en del af webstedet, onlinefora
og/eller EXR-materialer, der kun er begrænset til registrerede brugere (“Begrænsede funktioner”). Du
skal:
(a) holde dine loginoplysninger fortrolige;
(b) ikke videregive dine loginoplysninger til nogen anden person;
(c) ikke tillade nogen anden person at bruge loginoplysningerne til at få adgang til det begrænsede
Funktioner;
(d) bruge passende sikkerhedsprocedurer for at sikre sikkerheden af ​​dine loginoplysninger til
forhindre uautoriseret adgang til eller uautoriseret brug af de begrænsede funktioner; og
(e) straks underrette os, hvis du bliver opmærksom på eller har rimelig grund til at mistænke
tab, tyveri eller videregivelse til tredjepart eller uautoriseret brug af dine loginoplysninger
eller ethvert andet brud på sikkerheden i forhold til din konto eller de begrænsede funktioner.
3.3 Du påtager dig det fulde ansvar for enhver og al brug, uautoriseret brug og/eller misbrug af den begrænsede
Funktioner af enhver person, der bruger dine loginoplysninger.
3.4 Hvis EXR har mistanke om, at uautoriserede personer bruger dine loginoplysninger med eller uden din
viden, kan EXR, med eller uden forudgående varsel, suspendere din adgang til og brug af
Begrænsede funktioner.
3
3.5 Du anerkender, at internettet ikke er sikkert, og beskeder til og fra EXR kan blive observeret
af en tredjepart under transport. Du forstår, at EXR ikke påtager sig noget ansvar for sikkerheden af
oplysninger på eller transmitteret via internettet.
3.6 EXR er ikke ansvarlig for tab, skade eller andet ansvar som følge af din manglende overholdelse af denne
Afsnit 3.
4. Intellektuel ejendomsret
Du anerkender, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder på webstedet, onlinefora og EXR
Materialer tilhører EXR og EXRs licensgivere.
5. Din brug af webstedet og onlineforaene
5.1 Med forbehold for din overholdelse af disse betingelser for brug, giver EXR dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig licens til at få adgang til webstedet og EXR-materialerne og til at poste indhold på
onlineforaene strengt i overensstemmelse med disse vilkår for brug.
5.2 Du må ikke:
(a) bruge hjemmesiden, onlinefora eller EXR-materialer eller adgang til dem til svigagtig eller
ulovligt formål eller at udgive sig for at være en person eller enhed, eller at fejlagtigt angive eller på anden måde
urigtige oplysninger om din tilknytning til enhver person eller enhed;
(b) forstyrre eller forstyrre driften af ​​webstedet, onlinefora eller EXR-materialer eller
adgang til dem;
(c) overføre eller på anden måde gøre tilgængelig i forbindelse med webstedet, onlinefora eller
EXR-materialer eller adgang til dem enhver virus, orm, trojansk hest, tidsindstillet bombe, spyware eller
anden computerkode, fil eller program, der er skadeligt eller invasivt, eller som kan eller er tilsigtet
at beskadige eller kapere driften af ​​eller at overvåge brugen af ​​hardware, software eller
udstyr;
(d) begrænse eller hæmme enhver anden persons mulighed for at få adgang til eller bruge hjemmesiden online
fora eller EXR-materialer;
(e) reproducere eller overføre nogen del af webstedet, onlinefora eller EXR-materialer (inklusive
men ikke begrænset til teksten, grafikken og html-koden), i nogen form, eller på nogen måde eller modificere,
tilpasse, oversætte eller skabe afledte værker af enhver del af dem;
(f) fjerne, tilsløre eller ændre enhver meddelelse om ophavsret, varemærke eller anden ejendomsret
fra webstedet, onlinefora eller webstedsmateriale;
(g) bruge enhver robot, edderkop, søge-/hentningsapplikation eller anden manuel eller automatisk enhed til
hente, indeksere, “skrabe”, “datamine”, eller på nogen måde indsamle data fra hjemmesiden eller
reproducere hjemmesiden eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af
Hjemmeside, bortset fra at søgemaskiner, der er offentligt tilgængelige på internettet, kan kopiere
materialer fra hjemmesiden udelukkende med det formål at skabe offentligt tilgængelige søgbare
indekser af EXR Materialer (men ikke caches eller arkiver). EXR forbeholder sig retten til at tilbagekalde
denne ret med hensyn til enhver søgemaskine til enhver tid;
(h) forsøge at omgå sikkerhedsfunktioner eller adgangskontrolfunktioner på webstedet eller
i forhold til onlinefora eller EY-materialer;
4
(i) bruge hjemmesiden eller onlinefora til at sende uopfordrede e-mails eller uopfordrede øjeblikkeligt
Beskeder;
(j) dekompilere eller reverse engineering eller på anden måde forsøge at udlede kildekode for evt
ansøgning, der udgør en del af webstedet, onlinefora og/eller EY-materialer; eller
(k) indramme, linke eller dyblinke hjemmesiden til enhver anden hjemmeside.
6. Dit indhold
6.1 EXR leverer funktionalitet gennem onlinefora, der giver dig mulighed for at sende eller uploade
information, indhold og/eller materialer til onlineforaene og til at overføre indhold eller materialer
ved hjælp af hjemmesiden og/eller onlineforaene (“dit indhold”).
6.2 Du giver EXR, i det maksimale tilladte omfang i henhold til gældende lovgivning, en evig,
uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, fuldt indbetalt, royaltyfri, verdensomspændende, underlicenserbar, overdragelig ret
at bruge, kopiere, udgive, distribuere, ændre og udnytte dit indhold til ethvert formål (inklusive uden
begrænsning med henblik på EXR og dets licenstagere og tildelinger af indtægter herfra) og
herunder uden begrænsning retten til at give tredjeparter tilladelse til at udøve nogen eller alle sådanne rettigheder.
EXR behandler ikke dine personoplysninger i strid med den gældende fortrolighedserklæring.
6.3 Du garanterer, at du har opnået alle nødvendige rettigheder, licenser, tilladelser, og at du har
fuld bemyndigelse til at udstede den licens, der er beskrevet i afsnit 6.2.
6.4 Du må ikke uploade indlæg, på anden måde overføre eller give adgang til indhold via webstedet
der er ulovligt, skadeligt, truende, krænkende, chikanerende, skadevoldende, ærekrænkende, vulgært, obskønt,
krænker en andens privatliv, hadefuldt eller racemæssigt, etnisk eller på anden måde stødende under nogen
gældende lovgivning og i enhver jurisdiktion eller dele fortrolige eller følsomme data eller oplysninger.
6.5 EXR vil moderere indholdet, der er opslået på onlineforaene. EXR forbeholder sig ret til
fjerne, deaktivere adgang til eller redigere dit indhold uden varsel til enhver tid uanset årsag.
6.6 Du skadesløsholder og friholder EXR, EXR-virksomhederne og alle EXR-personer på en løbende basis
mod alle krav, retssager, tab, skader, omkostninger (inklusive men ikke begrænset til juridiske
omkostninger på fuld erstatningsbasis), udgiftsbøder og bøder, som nogen af ​​dem lider eller pådrager sig som en
resultat af:
(a) ethvert krav eller krav fra en tredjepart, der bruger dit indhold i overensstemmelse med afsnittet
6.2 krænker nogen persons intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder; og/eller
udgør et tillidsbrud; og
(b) ethvert brud fra din side af afsnit 6.4.
7. Links til tredjeparters websteder og indhold
7.1 Fra tid til anden kan hjemmesiden og onlinefora indeholde links eller adgang til tredjepart
websteder eller tjenester. Sådanne links og adgang gives kun for din bekvemmelighed og gør det ikke
tilkendegive, at EXR støtter sådanne tredjepartswebsteder eller -tjenester. EXR gennemgår ikke sådanne tredjeparters websteder eller tjenester. I overensstemmelse hermed anerkender og accepterer du, at:
(a) EXR er ikke ansvarlig for sådanne websteder eller tjenester, inklusive men ikke begrænset til vilkårene
hvorpå de gøres tilgængelige og deres privatlivspolitikker, og EXR kontrollerer ikke eller
har ethvert ansvar for deres indhold, funktionalitet eller tilgængelighed;
5
(b) EXR giver ingen repræsentationer, garantier eller betingelser, hverken udtrykkelige eller underforståede, i relation
til varer eller tjenester eller information modtaget fra sådanne websteder eller tjenester; og
(c) hvis du får adgang til sådanne websteder eller tjenester, gør du det helt på egen risiko.
8. Ændringer af vilkår for brug
8.1 EXR kan til enhver tid ændre disse vilkår for brug. EXR vil offentliggøre ændringer til disse vilkår
af brug på hjemmesiden og vil informere dig om eventuelle ændringer via hjemmesiden.
8.2 Hvis EXR ændrer disse vilkår for brug, træder ændringerne i kraft fra ikrafttrædelsesdatoen for
ændring offentliggjort på hjemmesiden. Den dato, hvor disse vilkår for brug sidst blev opdateret eller
ændret er vist øverst i disse vilkår for brug. Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge hjemmesiden,
Onlinefora eller EXR-materialer efter den dato, hvor de ændrede brugsbetingelser træder i kraft,
du bekræfter din accept af de ændrede vilkår for brug. Hvis du ikke er enig i
ændrede vilkår for brug, skal du straks stoppe med at bruge hjemmesiden, onlineforaene og EXR
Materialer.
8.3 EXR kan foretage ændringer på hjemmesiden og/eller onlinefora og/eller EXR-materialer uanset årsag
til enhver tid uden at give dig besked.
9. Opsigelse
9.1 EXR kan opsige disse vilkår for brug eller suspendere adgangen til hele eller dele af hjemmesiden, online
Fora og/eller EXR-materialer med det samme uanset årsag til enhver tid.
9.2 Afsnit 2 (kun oplysninger og ansvarsfraskrivelser), 

10. Tredjeparts rettigheder
Bestemmelser, der i sagens natur kan være til gavn for EXR-virksomhederne eller EXR-personerne, er beregnet til at være til
deres fordel, og de er berettiget til at stole på og håndhæve disse bestemmelser. Ellers a
person, der ikke er en part i disse vilkår for brug, må ikke stole på eller håndhæve nogen vilkår i disse
Vilkår og betingelser og har ingen tredjepartsrettigheder i henhold til disse brugsbetingelser.
11. Eneste udvej
Din klageadgang med hensyn til ethvert spørgsmål, der opstår under disse brugsbetingelser (herunder enhver forpligtelse
af EXR) er begrænset til EXR’s aktiver, og du har ingen regres mod og skal
ikke fremsætte krav mod noget EXR-firma eller EXR-person.
12. Andet
12.1 Ulovlighed/adskillelse: Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser erklæres af en kompetent domstol
eller organ for at være ulovligt, ugyldigt eller ikke kan håndhæves i henhold til loven i enhver jurisdiktion, eller hvis nogen lov
er vedtaget, der gør enhver bestemmelse ulovlig, ugyldig eller uhåndhævelig i henhold til enhver lov
jurisdiktion, anses det for at være adskilt fra disse brugsbetingelser i det mindste påkrævede omfang
af en sådan jurisdiktion, og dette skal ikke påvirke eller forringe lovligheden, gyldigheden eller håndhævelsen af
resterende hensættelser.
12.2 Afkald: Hvis EXR undlader at insistere på, at du opfylder dine forpligtelser i henhold til disse vilkår for brug, eller hvis EXR
håndhæver ikke sine rettigheder over for dig, eller hvis EXR forsinker at gøre det, betyder det ikke, at EXR
har givet afkald på sine rettigheder mod dig, og det betyder ikke, at du ikke skal overholde dem
6
forpligtelser. Hvis EXR giver afkald på en standard fra dig, vil EXR kun gøre det skriftligt, og det gør det ikke
betyder, at EXR automatisk vil give afkald på enhver senere standard fra dig. Også selvom EXR forsinker håndhævelsen
sine rettigheder i henhold til disse vilkår for brug, kan EXR stadig håndhæve sine rettigheder senere.
12.3 Hele aftalen: Disse brugsbetingelser og privatlivspolitikken udgør hele aftalen og
forståelse mellem dig og EXR vedrørende webstedet, onlineforaene, EXR-materialerne
og alt andet emne i disse vilkår for brug.
12.4 Ingen tillid: Du anerkender og accepterer, at du ikke stoler på, og at du ikke skal have nogen afhjælpning i
respekt for ethvert løfte, forsikring, erklæring, garanti, tilsagn eller repræsentation
(uanset om det er uskyldigt eller uagtsomt) af EXR eller enhver anden person, undtagen som udtrykkeligt angivet i disse
Betingelser for brug, i forhold til hvilke dit eneste retsmiddel skal være kontraktbrud.
12.5 Svig og svigagtig urigtig fremstilling: Intet i afsnit 12.3 eller 12.4 eller andre steder i denne
Betingelser for brug skal fungere eller fortolkes til at udelukke eller begrænse enhver persons ansvar for bedrageri,
herunder, men ikke begrænset til, svigagtig vildledning.
12.6 Overdragelse og underentreprise: EXR kan overdrage eller overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til
disse vilkår og betingelser til enhver anden person til enhver tid uden behov for din eller nogen anden
personens godkendelse. Du må ikke overdrage eller overføre nogen af ​​dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse
Vilkår og betingelser uden EXR’s forudgående skriftlige samtykke.
12.7 Gældende lov: Disse vilkår og betingelser og enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse
med det eller dets genstand, eller i forbindelse med indgåelsen af ​​kontrakten mellem EXR og
dig, der inkorporerer disse vilkår for brug (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), skal være
styret af Danmarks love.

error: Content is protected !!